Den demokratiske og fleksible skole
* Det er en skole, der tager afsæt i elevernes forudsætninger og behov
i relation til den verden deres liv udfolder sig i nu og i fremtiden.
På dette grundlag fastsættes læringsmål, undervisningens indhold
og organisering og de fysiske rammer i samarbejde med eleverne.

* Det er en skole, hvor de voksne tager ansvar for at udfordre elevernes læring. Det sker ud fra en ligeværdig samtale,der altid udviser
respekt for elevernes baggrund, erfaringer og integritet.
Pædagogisk idé
* Udfordrende læringsmiljø, der giver livsmuligheder for alle elever.
* Vekselvirkning mellem faglighed, tværfaglighed og projektundervisning.
* Teamsamarbejde om indholdsvalg, faglighed og undervisningens tilrettelæggelse.
* IT integreret i undervisningen.
* Eleverne er med til at fastsætte mål for egen læring.
Organisation
* Den lille skole i den store.
* Planlægningsteamets råderet over timeresurser og økonomi.
* Fleksible arbejdsperioder og planlægning ud fra årsnorm.
* Fleksible arbejdsenheder (storgruppe, hold, gruppe, par, individuelt).
* Struktureret og aftalt informations- og mødekultur.
Fysisk miljø
* Lokalerne indrettes og udstyres ud fra pædagogisk idé og organisation.
* Gangarealer inddrages/ombygges til arbejdsarealer.
* Skolebiblioteket skal være pædagogisk center og dynamo
for den fleksible skole.
* Faglokaler fungerer som laborative værksteder.
* Megen undervisning foregår uden for skolens bygninger og i lokalsamfundet.Opdateret d. 26.11.2012