Uummannaq Polar Institute

UPI er en paraply organisation for Uummannaq Børnehjems frilufts- og udendørs-aktiviteter.

Børnehjemmet i Uummannaq

Børnehjemmet i Uummannaq er et døgnbehandlingstilbud for grønlandske børn og unge. Målgruppen er tidligt skadede børn og unge i alderen fra 0 til 18 år, samt handicappede med problematikker relateret til omsorgssvigt.

Næstved Fri Skole

Skolen tilbyder med sin grundidé og struktur et sted, hvor eleverne kan lære selvstændighed, lære at vise og blive vist tillid.

Grønlands selvstyre

Dette er et link til det grønlandske selvstyres website.
Uddennelsesoplysninger findes under direktoratet for kultur, uddannelse, forskning og kirke (KIIIA).


Venner af Europa/Charteret af europæiske landkommuner

Friends of Europe/Venner af Europa er en forening hjemmehørende i Næstved/Holmegaard, som er relateret til Charteret for europæiske landkommuner (The Charter of European Rural Communities).

Kommunecoaching

Denne hjemmeside tilhører konsulent Nils Stahlschmidt.
Kommunecoaching og Erik Torm er samarbejdspartnere.


CASA Arkitekterne

CASA arkitekter MAA kan kontaktes på denne web-side. Dette arkitektfirma
har erfaringer med renovering og nybygning af folkeskoler og gymnasieskoler.


Gunnar Witt

Denne hjemmeside tilhører psykolog Gunnar Witt, der arbejder med familieterapi.
og organisationsudvikling med baggrund i systemiske teori og praksis.


Tænketanken Sophia

Dette er et link til tænketanken Sophia.
SOPHIA er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse.
Opdateret d. 23.12.2020